Carriéredag intersectoraal netwerk op het gebied van arbeidsmobiliteit in de regio Rotterdam/Den Haag/Drechtsteden Facta non VerbaGastblog Eric Smits

Direct bellen naar een potentiële werkgever? Ja, dat werkt om een afspraak te maken met een vakspecialist.

Het intersectoraal netwerk op het gebied van arbeidsmobiliteit in de regio Rotterdam/Den Haag/Drechtsteden Facta non Verba Facta non Verba bood mij de mogelijkheid deel te nemen aan een kennissessie ‘koude belcontacten’ door Claudia Bouwens alias Het Belmeisje. Doel van deze sessie was duidelijk te maken dat het mogelijk is per telefoon een afspraak te maken voor een vakinhoudelijk gesprek bij  een potentiële werkgever.

‘Het Belmeisje’ belde tijdens deze sessie met een potentiële werkgever voor een werkzoekende in de zaal met als doel een afspraak te maken voor een vakinhoudelijk gesprek. Samen met de mensen in de zaal werd op LinkedIn gezocht naar personen die in deze organisatie werkten of er gewerkt hadden.

Belangrijke tips hier zijn:

  • Weet wie de contactpersoon is die je wilt spreken. Gebruik hier zoals gezegd LinkedIn;
  • Hou zelf de regie, dus stel oprecht geïnteresseerde vragen aan de telefoon en laat je niet wegsturen naar de verkeerde afdeling;
  • Gebruik in je vragen regelmatig het woord ‘hulp’. De gedachte is dat iedereen een ‘hulp gen’ heeft dat maakt dat iedereen de wil je om een ander te helpen en maak je de medewerker belangrijk;
  • Noteer alle namen die je aan de telefoon spreekt en bedank ze voor de geboden hulp.

Mijn beleving is dat de regie houden loont en dat mensen die aan de telefoon deze telefonische zoektocht plezierig vonden. ‘Oprechte interesse in vragen als ‘Hoe lang werk jij al hier?’ en ‘Wat vind je zo leuk aan je baan?’ werden duidelijk beantwoord.

In de toekomst wil ik bij het zoeken van een nieuwe uitdaging de regie zelf in de hand houden. Dit betekent zelf naar potentiële werkgevers bellen, op de hoogte blijven via mijn netwerk en gebruik maken van LinkedIn.

Belangrijk is te realiseren dat dit voor mij een zoektocht is waarbij ik blijf investeren in mijzelf en kritisch blijf in hoeverre de baan en cultuur aansluit bij wat ik kan en wie ik ben.